Privacy beleid EU-wetgeving


Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De Nederlandse autoriteit bescherming persoonsgegevens is de aangewezen instantie om voor naleving en handhaving zorg te dragen. Als reis organisator hebben wij uiteraard de verplichte risico analyse gedaan en de nodige voorzorgsmaatregelen en maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen. Bij overnachtingen of busreizen dienen wij echter naam , adres en woonplaats (NAW) gegevens te verstrekken gelet op de wet op personenvervoer en de hotel register wet waarbij indien overige geldende wetgeving ons verplicht om NAW gegevens af te staan wij daar aan gebonden zijn en ons daaraan conformeren.

Heeft u vragen hierover verwijzen wij u graag naar ons algemene email adres of indien u het zelf wenst na te lezen naar de autoriteit bescherming persoonsgegevens